BẢN ĐỒ

Nhà sách động lực được thành lập với niềm tin tạo nên tri thức mới. Thông qua việc giới thiệu, cung cấp các đầu sách: động lực, sáng tạo, hành động, SÁCH ĐỘNG LỰC mong muốn trao nhiều giá trị tới cho cộng động thanh niên Việt Nam tại thời kì công nghệ 4.0.

  •  P.Mỹ Xuân, Tx Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
  •  0931 002 688
  •  sach@tvq.vn