Chính sách bảo mật

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên SachDongLuc.com bao gồm: email, điện thoại, mức thu nhập, chi tiêu hàng tháng của khách hàng. Đây là các thông tin mà SachDongLuc.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi sử dụng dịch vụ và để SachDongLuc.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới hộp thư điện tử và số điện thoại liên lạc của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho SachDongLuc.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

SachDongLuc.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và SachDongLuc.com;
  • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của SachDongLuc.com.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

SachDongLuc™ – Sách tạo động lực, truyền cảm hứng

Trụ sở chính: Khu Phố Mỹ Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Email: sachdongluc@tvq.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến SachDongLuc.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, SachDongLuc.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: sachdongluc@tvq.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của người dùng trên SachDongLuc.com được SachDongLuc.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của SachDongLuc.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, SachDongLuc.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.